ත්‍රිරෝද හා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන ගාස්තුත් ඉහළට

ත්‍රිරෝද හා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන ගාස්තුත් ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වැඩිවූ ඉන්ධන මිල ගණන් සැළකිල්ලට ගනිමින් ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තුද ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමිකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති සුදිල් ජයරුක් මහතා අප වෙත කියා සිටියේ සෑම කිලෝමීටරයකටම දැනට අයකරන ගාස්තුව රුපියල් 10කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බවයි.

ඉන්ධන මිල ඉහළයාම සැළකිල්ලට ගනිමින් පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තු ලබන වසරේ ජනවාරි මස සිට ඉහළ දැමීමට තීරණය කළ බවයි සමස්ත ලංකා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සංගමයේ සභාපති මල්ශ්‍රී ද සිල්වා මහතාත් කියා සිටියේ.