“ඔමික්‍රොන්” ආසාදිතයින් 04 දෙනෙකු වාර්තාවේ

“ඔමික්‍රොන්” ආසාදිතයින් 04 දෙනෙකු වාර්තාවේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මෙරටින් තවත් කොවිඩ් “ඔමික්‍රොන්” ආසාදිතයින් 04 දෙනෙකු වාර්තාවී ඇති බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ අනුක ජෛව විද්‍යා ඒකකයේ ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.