රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සේවක විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කෙරේ

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සේවක විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2022 ජනවාරි 01 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය ව්‍යවසායක සේවකයන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස සංශෝධනයකට ලක් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන්ගේ විශ්‍රාමික වයස අවුරුදු 62 දක්වා වැඩි කෙරෙන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල සඳහන් කළේ.