සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ තවත් දීර්ඝ කෙරේ

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ තවත් දීර්ඝ කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ තවත් දින 15ක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන විසින්.