මීරිගමදී ටිපර් රථයක් දුම්රියක ගැටෙයි

මීරිගමදී ටිපර් රථයක් දුම්රියක ගැටෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (15) අලුයම මීරිගම දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ටිපර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදු විය.

අදාළ ටිපර් රථය රඹුක්කන සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ දුම්රියේ ගැටී තිබුණේ, අද අලුයම 5.50 ට පමණයි.

අනතුරින් ටිපර් රථ රියැදුරු තුවාල ලැබී ය.