අහනාෆ් ජාසීම් ඇප මත නිදහස්

අහනාෆ් ජාසීම් ඇප මත නිදහස්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – තරුණ කවියෙකු වන අහනාෆ් ජාසීම්ට පුත්තලම මහාධිකරණය විසින් අද(15) ඇප ලබා දෙයි.