බදුල්ල බන්ධනාගාර සැකකරුවන් අතර ගැටුමකින් 05 කට තුවාල

බදුල්ල බන්ධනාගාර සැකකරුවන් අතර ගැටුමකින් 05 කට තුවාල

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – බදුල්ල බන්ධනාගාර සැකකරුවන් අතර ඇතිවු ගැටුමකින් තුවාල ලබා සැකකරුවන් 05 දෙනෙකු බදුල්ල රොහලට ඇතුලත් කර ඇත.

බන්ධනාගාර අධිකාරි වරයා විසින් මෙි පිලිබදව පරික්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.