නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් තුන් දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවක්

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් තුන් දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 3කට හා වැඩබලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් තුන් දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවක් දී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය වාර්තා කරනවා.