අද සිට විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන්නේ නැහැ

අද සිට විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවන්නේ නැහැ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (10) සිට දිවයිනේ කිසිඳු ප්‍රදේශයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවසා සිටියි.

පසුගියදා අක්‍රිය වූ නොරොච්චෝලේ විදුලි උත්පාදනාගාර නැවතත් සුපුරුදු පරිදි ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක්කර ඇති බවයි විදුලිබල අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.