වයඹ පළාතට නව ආණ්ඩුකාර වරයෙක්

වයඹ පළාතට නව ආණ්ඩුකාර වරයෙක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වයඹ පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.

සිව් වැනි ඊලාම් යුද්ධයේ දී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට නායකත්වය දුන් අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් වසන්ත කරන්නාගොඩ පසුගිය රාජපක්ෂ රජය සමයේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරය ද දැරුවා.