දෛනිකව පැයක විදුලි කප්පාදුවක්

දෛනිකව පැයක විදුලි කප්පාදුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද සහ හෙට (08) පස්වරු 06.00 සිට රාත්‍රී 09.30 දක්වා දෛනිකව පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවසනවා.