රන්ජන් රාමනායක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට

රන්ජන් රාමනායක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් රන්ජන් රාමනායකට එරෙහිව වන දෙවන නඩුව ලබන ජනවාරි 24 වැනිදා කැඳවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ.