අසාද් සාලි නිදහස් කෙරෙයි

අසාද් සාලි නිදහස් කෙරෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් කොළඹ මහාධිකරණය හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබෙනවා.