පාන් පිටි මිල නැවතත් ඉහළට

පාන් පිටි මිල නැවතත් ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පාන් පිටි මිල නැවතත් ඉහළ දමා තිබේ.

ප්‍රීමා සමාගම පැවසුවේ ඒ අනුව පාන් පිටි කිලෝ 1ක මිල රුපියල් 17.50කින් ඉහළ දැමූ බවය.