අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 5ට

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 5ට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 5ට පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඒ සඳහා සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට මැතිසබයේ රැදී සිටින ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය දැනුම් දී තිබෙනවා.

COMMENTS

Wordpress (0)