හයවන දිනටත් අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹෙයි

හයවන දිනටත් අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය ඇරඹෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදයේ හයවන දිනටත් අද ක්‍රියාත්මක වනවා.

අද උදෑසන 9.30සිට විවාදය ක්‍රියාත්මකයි.

අයවැය දෙවන වර කියවිමේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 22 වනදා පස්වරු 05.00ට පැවැත් වෙනවා.

COMMENTS

Wordpress (0)