සෞඛ්‍ය උපදෙස් කඩ කරන්නන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුම්

සෞඛ්‍ය උපදෙස් කඩ කරන්නන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුම්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – බස්නාහිර පළාත තුළ මහජනයා නිසි ලෙස සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් පිළිපදින්නේද යන්න පරික්ෂා කිරිමට පොලීසිය විසින් විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

ඒ අනුව බස් රථවල ආසන ධාරිතාව ඉක්මවා ප්‍රවාහනය කිරිම,මුඛ ආවරණ පැළදිම,වායු සමනය කළ මගි ප්‍රවාහන බස් රථ සම්බන්ධයෙන් හා වෙළෙඳසැල් තුළට ඇතුල්විය හැකි ගනුදෙනුකරුවන් සිමා කිරිම මෙන්ම ඒ සඳහා දැන්විම් ප්‍රදර්ශනය කර තිබේද යන්න පරික්ෂා කිරිම මෙම මෙහෙයුම් වල අරමුණයි.

COMMENTS

Wordpress (0)