පෞද්ගලික අංශය වැඩ වර්ජනයකට සැරසේ

පෞද්ගලික අංශය වැඩ වර්ජනයකට සැරසේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2022 අයවැය මගින් ඇගලුම් ක්ෂේත්‍රයේ ඇතුලු පෞද්ගලික සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට ඉදිරියට හෝ ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නේ නම් වැඩවර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට යාමට සිදුවන බව නිදහස් වෙළද කලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමය අවධාරණය කරනවා.

එම සංගමයේ සම ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් මහතා අදහස් දක්වමින් පෙන්වා දුන්නේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ අයවැය ප්‍රකාශයේදී රටට විදේශ විනිමය ඉපයීමට පුම්‍රඛව කටයුතු කරන ඇගලුම් සේවකයින්ගේ වැටුප වැඩිවීමක් පිළිබදව සදහන් නොවීම කණගාටුවට කරුණක් බවයි.

COMMENTS

Wordpress (0)