සිමෙන්ති මිල යළි ඉහළට

සිමෙන්ති මිල යළි ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 177කින් ඉහළ දැමීමට එම සමාගම් තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1275කි.