අනිද්දා ගුරු – විදුහල්පති ජාතික විරෝධතා දිනයක්

අනිද්දා ගුරු – විදුහල්පති ජාතික විරෝධතා දිනයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් ගැටලූවට විසඳුම් ඉල්ලා අනිද්දා දිනය ජාතික විරෝධතා දිනයක් ලෙස නම් කිරීමට ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය තීරණය කර තිබෙනවා.

සෑම අධ්‍යාපන කලාප කාර්යාලයක් ඉදිරිපිට මෙම විරෝධතා සිදු කිරීමට නියමිතයි.

COMMENTS

Wordpress (0)