විභාග දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

විභාග දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ සහ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවත්වීම සදහා වන දින සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ පෙබරවාරි 07 වනදා සිට මාර්තු 05 වනදා දක්වාත්, අධ්‍යයනය පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය මැයි 23 වනදා සිට ජුනි 01 වනදා දක්වාත් පැවැත්වීමටයි අනුමැතිය ලැබී ඇත්තේ.

එමෙන්ම පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ජනවාරි 22 වනදා පවත්වනු ඇති.