සා.පෙළ සහ උ.පෙළ උපකාරක පන්ති සඳහා අවසර

සා.පෙළ සහ උ.පෙළ උපකාරක පන්ති සඳහා අවසර

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යත්තේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ උපකාරක පන්ති සඳහා පමණක් 50% ධාරිතාවක් සහිතව නොවැම්බර් 16 සිට අවසර ලබා දෙන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා නිවේදනය කර සිටියි.