සරසවි කඩඉම් ලකුණු අද පස්වරුවේ

සරසවි කඩඉම් ලකුණු අද පස්වරුවේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – විශ්වවිද්‍යාල කඩඉම් ලකුණු අද (29) පස්වරුවේ නිකුත් කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති පවසයි.