විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීමට අවසර

විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීමට අවසර

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට යටත්ව අද සිට ඕනෑම දිනයක විශ්වවිද්‍යාල නැවත විවෘත කිරීමට උපකුලපතිවරුන්ට අවසර දී තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපතිවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයක ඒ බව සඳහන්.