දිවයිනේ සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳුදා ඇරඹේ

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි සඳුදා ඇරඹේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දිවයිනේ සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි ලබන 25 වනදා ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා ප්‍රකාශ කර ඇත.