ජනතාවට බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා දීම ඇරඹෙන දිනය මෙන්න

ජනතාවට බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා දීම ඇරඹෙන දිනය මෙන්න

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොවිඩ් මර්දන රාජකාරි කටයුතුවල නිරත ඉදිරි පෙළ කාර්ය මණ්ඩලවලට කොවිඩ් එන්නතේ බූස්ටර් මාත්‍රාව මුලින් ම ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල, ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින පුද්ගලයින්ට නොවැම්බර් 1 වන දා සිට බූස්ටර් මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කරන බව ඔහු පැවසීය.