ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ සභා ගර්භයේ අසුන් ගත් බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළා.

අද සහ හෙට පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන අතර පස්වරුවේ පොහොර පිළිබඳව මතු වී ඇති ගැටලු‍ සම්බන්ධයෙන් සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

විපක්ෂය විසින් මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.