දුම්රිය ධාවනය කල්දැමේ

දුම්රිය ධාවනය කල්දැමේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලබන 21 වනදා සිට දුම්රිය ධාවනය කරන බවට ප්‍රකාශ පළ වුවද ලබන සිකුරාදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙන කොවිඩ් මර්දන විශේෂ කමිටු රැස්වීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතයි.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර කියා සිටියේ දැනට භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය පමණක් ධාවනය වන බැවින් මගී ප්‍රවාහන දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ සිකුරාදායින් පසු තීරණයකට එළඹෙන බවයි.