සයිනොෆාම් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් පිරිස කෝටිය ඉක්මවයි

සයිනොෆාම් මාත්‍රා දෙකම ලබාගත් පිරිස කෝටිය ඉක්මවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඊයේ (15) වෙනවිට සයිනොෆාම් එන්නත් මාත්‍රා දෙක ම ලබාගත් පිරිස කෝටිය සම්පූර්ණ කළ බව, රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන පවසනවා.