කොවිඩ් මරණ 23ක්

කොවිඩ් මරණ 23ක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – තවත් කොවිඩ් මරණ 23ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

COMMENTS

Wordpress (0)