ලාෆ් ගෑස් මිලත් ඉහළට

ලාෆ් ගෑස් මිලත් ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඊයේ (10) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 984කින් ඉහළ දමා තිබේ.

කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ලාෆ් ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 2840ක් වෙයි.

කිලෝග්‍රෑම් පහ ගෑස් සිලින්ඩරයක් ද රුපියල් 393කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 1136ක් බව නිවේදනය කර සිටියි.

COMMENTS

Wordpress (0)