සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල 93 කින් ඉහළ නංවයි

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල 93 කින් ඉහළ නංවයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කිලෝ 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 93 කින් ඊයේ (10) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බව සංස්ථා සිමෙන්ති සමාගම ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල වන්නේ රුපියල් 1,098 ක්.

මීට පෙර සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 1,005 ක් ලෙස පැවතියා.

COMMENTS

Wordpress (0)