ගෑස් නිෂ්පාදනය සඳහා නව ගෑස් සමාගමක්  

ගෑස් නිෂ්පාදනය සඳහා නව ගෑස් සමාගමක්  

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අනුබද්ධ නව ගෑස් සමාගමක් පිහිටුවීමට බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිළ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.

COMMENTS

Wordpress (0)