නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් වෙයි

නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – හෙට (01) නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වන නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පහතින්,

COMMENTS

Wordpress (0)