කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය 400 කට වැඩි මධ්‍යස්ථාන

කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය 400 කට වැඩි මධ්‍යස්ථාන

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (23) දිනයේ දිස්ත්‍රික්ක 23 ක මධ්‍යස්ථාන 415 කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර තිබේ.

එම මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්….

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)