අගමැති, ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ නායකයන් අතර හමුවක්

අගමැති, ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ නායකයන් අතර හමුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ආණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන හවුල්කාර පක්ෂවල නායකයන් අතර විශේෂ හමුවක් අද (22) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ ගෑස් නල පද්ධතිය සහ ගබඩා සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩරයකින් තොර ව ඇමරිකානු සමාගමකට ලබාදීමේ සිදුවීම පිළිබඳ ව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙය කැඳවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.