තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 73,000ක් දිවයිනට

තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 73,000ක් දිවයිනට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 73,000ක් රැගත් ගුවන් යානයක් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණ තිබෙනවා.