ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝණය කළ 669 ක් අත්අඩංගුවට

ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝණය කළ 669 ක් අත්අඩංගුවට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගත වූ පැය විසි හතරක කාලය තුළ පුද්ගලයින් 669 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලීසිය පවසනවා.