ලොකු ළූණු කිලෝවක ආනයන බද්ද ඉහළට

ලොකු ළූණු කිලෝවක ආනයන බද්ද ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලොකු ළුෑණු කිලෝ ග්‍රෑමයක ආනයන බද්ද රුපියල් 40 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

දේශීය ලොකු ළුෑණු ගොවීන් දිරි ගැන්වීමේ අරමුණින් එම පියවර ගත් බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.