දඹුල්ලේ එළවළු මිල පහතට

දඹුල්ලේ එළවළු මිල පහතට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු තොග මිල අද විශාල ලෙස පහත වැටී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.