අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වල හිඟයක් නැහැ

අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වල හිඟයක් නැහැ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කිසිදු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ වර්ගයක හිඟයක් රට තුළ නොමැති බව රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.

ඒ අනුව මෙරට භාවිතයට ගැනෙන ඖෂධ වර්ග 1,200 ක් අතරින් හිඟයක් පවතින්නේ ඖෂධ වර්ග 35 කට අඩු ප්‍රමාණයක බවයි රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන සඳහන් කළේ.