අද දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

අද දිනයේ එන්නත්කරණය සිදු කරන ස්ථාන

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොරෝනා මර්ධන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක ම එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය සිදුවෙනවා.

එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථාන මෙතැනින් Vaccination-Centers-on-01.09.2021