ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන දින 2ක් විවෘතව තැබේ

ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන දින 2ක් විවෘතව තැබේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද (28) සහ හෙට (29) විවෘතව තැබේ.

තොග වෙළෙඳාම් සඳහා පමණක් මෙලෙස ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘත ය.

ඒ අනුව අද උදෑසන 04.00 සිට එහි වෙළෙඳ කටයුතු ආරම්භකර තිබේ.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තුළ සියලු කටයුතු සිදුකළ යුතු බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි.

මීට පෙර පසුගිය 25 සහ 26 යන දිනයන්හී ද ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තිබුණි.