ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද සහ හෙට විවෘතයි

ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන අද සහ හෙට විවෘතයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – තොග වෙළෙඳාම සඳහා පමණක් අද (24) සහ හෙට (25) යන දෙදින තුළ දිවයිනේ සියලුම ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන විවෘතව තැබීමට තීරණය කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසනවා.

ඒ අනුව ගොවීන්ට සිය අස්වැන්න අද සහ හෙට යන දෙදින තුළ ආර්ථික මධයස්ථාන වෙත රැගෙන ඒමට හැකියාව පවතින බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.