ඔක්සිජන් රැගත් නෞකාව අද කොළඹ

ඔක්සිජන් රැගත් නෞකාව අද කොළඹ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඔක්සිජන් ටොන් 100ක් රැගත් ඉන්දියාවේ ශක්ති නෞකාව අද කොළඹ වරායට පැමිණීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව පස්වරු 2ට පමණ එම නෞකාව කොළඹ වරායට ළඟාවීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.