ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති කාලය තුළ රුපියල් 2,000 ක දීමනාවක්

ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති කාලය තුළ රුපියල් 2,000 ක දීමනාවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති කාලය තුළ ජීවනෝපාය අහිමි පවුල් සඳහා රුපියල් 2,000 ක දීමනාවක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන සඳුදා (23) සිට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හරහා එම කටයුතු ආරම්භ කරන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල කියා සිටියේ.