පාසල් සිසුන්ට කෝවිඩ්-එන්නත ලබා දීමට අවධානය

පාසල් සිසුන්ට කෝවිඩ්-එන්නත ලබා දීමට අවධානය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | අනුරාධපුර) – අවුරුදු 12 – 18 අතර වයස් කාණ්ඩයේ පාසල් යන ළමයින්ට කෝවිඩ්-එන්නත් ලබාදීම කෙරෙහි අවදානය යොමුව තිබෙනවා.

ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා මේ බව කියා සිටියේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී ඊයේ (02) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.