තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් දිවයිනට

තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා තොගයක් දිවයිනට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (02) අලුයම තවත් ෆයිසර් එන්නත් මාත්‍රා 104,000 ක් දිවයිනට රැගෙනවිත් තිබෙනවා.