තවත් ප්‍රදේශ රැසක හුදකලා තත්ත්වය ඉවතට

තවත් ප්‍රදේශ රැසක හුදකලා තත්ත්වය ඉවතට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද පෙරවරු (26) හයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක 5 ක ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 6 ක හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කර තිබෙනවා.