කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් ප්‍රදේශයක් හුදෙකලා බවින් නිදහස් කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කළුතර) – අද උදෑසන (21) හයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දොඩංගොඩ පොලිස් ප්‍රදේශයේ එක් ග්‍රාම නිලධාරි වසමක හුදකලා තත්ත්වය ඉවත් කර තිබෙනවා.